Indsæt ark navn i celle excel 2010

Excel - lagt online: 2017.01.26

Jeg har nu et par gange oplevet at jeg har behov for at kunne bruge navngivingen af mit Excel ark i en celle i indholdet af en arket


Det er specielt i de eksempler hvor jeg laver en for for informationskort eller skemaer som jeg kan udfylde.

I det følgende vil jeg beskrive de enkelte dele af formlen for sig og til sidst sætte det sammen.
Formlen er en sammensætning af forskellige formler og indeholder følgende funktioner:
- HØJRE()
- CELLE()
- LÆNGDE()
- FIND()


Den fulde formel ser således ud: =HØJRE(CELLE("filnavn";A1);LÆNGDE(CELLE("filnavn";A1))-FIND("]";CELLE("filnavn";A1);1))


Grundlæggende så sker der det, at formlen finder filnavnet, som i Excel også angives med navnet på det aktive ark, og så læser vi kun den relevante del af filnavnet.

HØJRE()
Med Højre funktionen skal vi angive hvilket felt det er vi ønsker at læse, og antallet af felter vi skal læse fra højre side af.
I dette eksempel, bruger vi Celle() til at angive hvilken celle det er og Længde() til at finde den rette længde.

CELLE()
Med celle() kan vi finde forskellig information omkring en given cell. Det kan være hvilken række- eller kolonnenummer en given celle er i eller som i det her tilfæde, filnavn med arknavn.
CELLE(Infotype;reference) - Infortype er defineringen af hvad vi ønsker at vide om den pågældende celle og reference er hvilken celle det drejer sig om.
CELLE("filnavn";A1) Her har vi angivet filnavn som infortype, og celle A1 som reference.
Det giver i mit tilfælde følgende: Z:\Mads\[eksempel.xlsx]Etagedæk

FIND()
Med Find() kan vi finde et specielt tegn eller tekst i en defineret celle.
Funktionen læser fra venstre mod højre og starter ved den angivne værdi.
FIND(find_tekst;i_tekst;start_ved)

LÆNGDE()
Med Længde finder vi, som nævnt tidligere, længden af en tekst ved at tælle antal tegn.
Måden vi gør det på, er at bruge Cell() til at finde den fulde længde af filnavnet.
Da det også indeholde stien og meget mere information end vi har brug for, så skal vi bruge funktionen Find() til at finde det sidste tegn der bruges inden navnet på arket.
I eksemplet her søger vi et er tegnet ] da det er det sidste tegn der er i filnavnet inden navnet på arket. Og som beskrevet i find() så giver den os antallet af tegn læst fra venstre mod højre. Hvis vi trækker den fulde længde fra længden hen til ] så giver den os længden på ark navnet.

Excel

Træstruktur i excel

Fortiden bokser jeg lidt med nogle lister, hvor jeg har behov for at kunne klappe dem sammen som i en træstruktur. Efter lidt søgen fandt jeg løsningen i Excel 2010

PowerBI

Vis fulde værdi i Power BI

En af de ting jeg ofte glemmer, nærmest fra time-til-time, er hvordan jeg får det fulde tal frem i stedet for den automatisk afrundede version

Excel

Indsæt ark navn i celle excel 2010

Jeg har nu et par gange oplevet at jeg har behov for at kunne bruge navngivingen af mit Excel ark i en celle i indholdet af en arket

Word

Nummerering af overskrifter i Word 2010

Da jeg for en del år siden sad og skrev mit bachelor projekt, havde jeg store problemer med at nummerere mine overskrifter i Word.