Arrays i Action Script

AS - lagt online: 2009.04.20


Arrayet i dette eksempel er taget fra en opgave hvor jeg laver en mp3 afspiller med afspillingsliste fra en xml fil.
Array deklareres i Action Script på følgende måde:

var nodes:Array = this.firstChild.childNodes;

"this" henviser til den her xml object
"firstchild" er den sangens rod tag
"childnotes" er de individuelle sangs tags

Efterfølgende puttes dataen ind i arrayet:

/sa.push(nodes[1].attributes.url);

Informationen der skal ind i arrayet skubbes ind ved hjælp af "push". Det indsættes på plads nummer "1" i arrayet "nodes" som vi længere oppe har deklareret.

Excel

Træstruktur i excel

Fortiden bokser jeg lidt med nogle lister, hvor jeg har behov for at kunne klappe dem sammen som i en træstruktur. Efter lidt søgen fandt jeg løsningen i Excel 2010

PowerBI

Top 10 liste

Ofte når jeg arbejder med en liste af en hvis størrelse, så er det interessante top 10, top 5 eller lignende.

Microsft Project

Oprettelse af en 7 dages arbejdsuge

Det er af og til nødvendigt at definere forskellige arbejdsuger i Microsoft Project

Microsft Project

Project Event i MS Project

I forbindelse med forskellige projekter er jeg kommet forbi Project, hvor jeg har behov for at lave en macro der popper op når det åbnes.