String values

VB.NET - lagt online: 2010.01.10


Det er i VB.NET muligt at manipulerer samt finde længden af en string.
Dim strData As STring = "string value"
'De tre første bogstaver/pladser
strData.Substring(0, 3) eller

'Tre pladser ind fra det tredje bogstav/plads
strData.Substring(3, 3) eller

'De tre sidste bogstaver/pladser
strData.Substring(strData.Length - 3)

Excel

Træstruktur i excel

Fortiden bokser jeg lidt med nogle lister, hvor jeg har behov for at kunne klappe dem sammen som i en træstruktur. Efter lidt søgen fandt jeg løsningen i Excel 2010

PowerBI

Top 10 liste

Ofte når jeg arbejder med en liste af en hvis størrelse, så er det interessante top 10, top 5 eller lignende.

Microsft Project

Oprettelse af en 7 dages arbejdsuge

Det er af og til nødvendigt at definere forskellige arbejdsuger i Microsoft Project

Microsft Project

Project Event i MS Project

I forbindelse med forskellige projekter er jeg kommet forbi Project, hvor jeg har behov for at lave en macro der popper op når det åbnes.