Fra Arraylist til Datalist

VB.NET - lagt online: 2010.04.01


Det tog mig lidt tid at finde en løsning på problemstillingen mellem at få en data fra en ArrayList(AL) vist i en DataList(DL).
Ikke at det var noget problem at få det fra AL til DL, problemet opstod så snart at DL skulle vises på siden.

Her kommer løsningen:
...
Dim arrLatestCons As New ArrayList()
For q As Integer = 0 To 6
Dim strFirst As String = q
arrLatestCons.Add(strFirst)
Next
dtlLatestCons.DataSource=arrLatestCons
dtlLatestCons.DataBind()
...

Ovenstående er bindingen mellem AL og DL. Det nedenstående er så fremvisningen på sitet:

...
<asp:DataList id="dtlLatestCons" runat="server" >
<ItemTemplate>
<%# Container.DataItem %>
</ItemTemplate>
</asp:DataList> ...
gt;

Excel

Træstruktur i excel

Fortiden bokser jeg lidt med nogle lister, hvor jeg har behov for at kunne klappe dem sammen som i en træstruktur. Efter lidt søgen fandt jeg løsningen i Excel 2010

PowerBI

Top 10 liste

Ofte når jeg arbejder med en liste af en hvis størrelse, så er det interessante top 10, top 5 eller lignende.

Microsft Project

Oprettelse af en 7 dages arbejdsuge

Det er af og til nødvendigt at definere forskellige arbejdsuger i Microsoft Project

Microsft Project

Project Event i MS Project

I forbindelse med forskellige projekter er jeg kommet forbi Project, hvor jeg har behov for at lave en macro der popper op når det åbnes.