Access Denied

VB.NET - lagt online: 2009.01.17


Undertiden får man en fejl omkring 'Access Denied'.

De eneste gange jeg har stødt på den har været i forbindelse med skrive eller uploade dokumenter til serveren. Løsningen har været at skrive den fulde sti til istedet for relative stier.

Fejl meddelselsen ser ud som denne: Exception Details: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\test2.xml' is denied.

Og ellers kan man finde den fulde sti således:
Response.Write(Server.MapPath(Request.ServerVariables("PATH_INFO" )))

Excel

Træstruktur i excel

Fortiden bokser jeg lidt med nogle lister, hvor jeg har behov for at kunne klappe dem sammen som i en træstruktur. Efter lidt søgen fandt jeg løsningen i Excel 2010

PowerBI

Top 10 liste

Ofte når jeg arbejder med en liste af en hvis størrelse, så er det interessante top 10, top 5 eller lignende.

Microsft Project

Oprettelse af en 7 dages arbejdsuge

Det er af og til nødvendigt at definere forskellige arbejdsuger i Microsoft Project

Microsft Project

Project Event i MS Project

I forbindelse med forskellige projekter er jeg kommet forbi Project, hvor jeg har behov for at lave en macro der popper op når det åbnes.